Bitcoin 548.30
$50,158.00 1.09314%
Ethereum 252.74
$4,063.16 6.22019%
XRP 0.07
$1.41 4.99631%
Zcash 16.34
$311.18 5.25234%
Tether 0.00
$1.00 -0.19095%
Monero 11.20
$413.40 2.70835%
AidCoin 0.01
$0.18 5.36446%
Monetha 0.00
$0.04 4.42696%
XRP 0.07
$1.41 4.99631%

Blockchain Ended ICO

Neutral
500000 10000000 5%
Neutral
Goal: 450000
Neutral
Goal: Not set